Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

2ος ΓΥΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Νέος Δήμαρχος ο Κωνσταντίνος Μελίτος με τον συνδυασμό "Αμφιπολίτες Ενωμένοι" ο οποίος συγκέντρωσε 4.341 (51,12%) ψήφους έναντι 4.150 (48,88%) τις οποίες συγκέντρωσε ο νυν Δήμαρχος Γεώργιος Βογιατζής με τον συνδυασμό "Δημιουργία". Η αποχή έφτασε το 42,76%. Δείτε τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών του Δήμο Αμφίπολης για όλα τα εκλογικά τμήματα του Δήμου Αμφίπολης.
ΤΜΗΜΑ      ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ         ΨΗΦΙΣΑΝ        ΕΓΚΥΡΑ     ΑΚΥΡΑ      ΛΕΥΚΑ
1ο Αμφίπολη          495                   289             280            5            4      Μελίτος 174 Βογιατζής 106

2ο Μεσολακκιά      597                   392             363           19          10     Μελίτος 173 Βογιατζής 190

3ο Ν.Κερδύλια       397                   258             245           7             6      Μελίτος 129 Βογιατζής 116

4ο Ν.Κερδύλια       410                   265             254           7             4      Μελίτος 124 Βογιατζής 130 

5ο Παλαιοκώμη      466                   279             272           7             0      Μελίτος 187 Βογιατζής 85 

6ο Παλαιοκώμη      461                   275             272           3             0      Μελίτος 175 Βογιατζής 97 

7ο Παλαιοκώμη      468                   308             306           1             1      Μελίτος 231 Βογιατζής 75 

8ο Παλαιοκώμη      478                   267             262           5             0      Μελίτος 167 Βογιατζής 95 

9ο Παλαιοκώμη      465                   246             241           4             1      Μελίτος 145 Βογιατζής 96 

10ο Ηλιοκώμη        337                   145             126           13           6      Μελίτος 78 Βογιατζής 48 

11ο Ηλιοκώμη        359                   170             157            9            4      Μελίτος 91 Βογιατζής 66 

12ο Κορμίστα         585                   277             261           10           6      Μελίτος 129 Βογιατζής 132 

13ο Κορμίστα         614                   293             268           15          10     Μελίτος 160 Βογιατζής 108 

14ο Ν.Μπάφρα        401                  203             200            2            1      Μελίτος 102 Βογιατζής 98 

15ο Ν.Μπάφρα        412                  202             201            1            0      Μελίτος 101 Βογιατζής 100 

16ο Ν.Μπάφρα        410                  218             216            2            0      Μελίτος 126 Βογιατζής 90 

17ο Συμβολή           321                  86                 81            4            1       Μελίτος 57 Βογιατζής 24 

18ο Σύμβολη           328                  109             108            1             0      Μελίτος 71 Βογιατζής 37 

19ο Πρώτη              453                   263             243           10           10     Μελίτος 182 Βογιατζής 61 

20ο Πρώτη              470                   268             262            2            4       Μελίτος 217 Βογιατζής 45 

21ο Πρώτη              461                   228             217            7            4       Μελίτος 175 Βογιατζής 42 

22ο Πρώτη              450                   254              237           9             8      Μελίτος 198 Βογιατζής 39 

23ο Πρώτη              453                   263             250            7             6      Μελίτος 199 Βογιατζής 51 

24ο Αγγίστα            562                   345             328           10            7     Μελίτος 188 Βογιατζής 140 

25ο Κρηνίδα           466                   282             250            21          11    Μελίτος 136 Βογιατζής 114 

26ο Κρηνίδα           478                   292             270           16             6    Μελίτος 165 Βογιατζής 105 

27ο Ροδολίβος        543                   343             329           10             4    Μελίτος 47 Βογιατζής 282 

28ο Ροδολίβος        550                   360             343           10             7      Μελίτος 45 Βογιατζής 298 

29ο Ροδολίβος        550                   346             323           16             7      Μελίτος 34 Βογιατζής 289 

30ο Ροδολίβος        548                   359            338           17             4       Μελίτος 39 Βογιατζής 299 

31ο Ροδολίβος         533                  372            252           16             4       Μελίτος 32 Βογιατζής 320 

32ο Δόμιρος             313                 221             213           4               4     Μελίτος 109 Βογιατζής 104 

33ο Μ.Σούλι             361                 219             207          12              0      Μελίτος 70 Βογιατζής 137

34ο Μ.Σούλι             396                 227            216           11               0     Μελίτος 85 Βογιατζής 131 

1 σχόλιο: