Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

Σχολική Βιβλιοθήκη Πρώτης

Επισκεφτείτε τη νέα ιστοσελίδα της Σχολικής Βιβλιοθήκης της Πρώτης. Η ιστοσελίδα προσφέρει γενικότερες πληροφορίες για την βιβλιοθήκη, αλλά και για τις υπηρεσίες που προσφέρει όπως ανάγνωση και δανεισμός βιβλίων, χρήση η/υ και δυνατότητα χρήσης ως αίθουσα προβολής. Επίσης, φιλοξενεί μια βάση δεδομένων σχολικών βιβλίων. Η ιστοσελίδα βρίσκεται στον ιστότοπο www.libproti.net/.
Η ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης σχεδιάστηκε από τον Τσιουτσιούλη Ζαχαρία και αποτελεί προϊόν ιδιοκτησίας στα πλαίσια της πτυχιακής του εργασίας στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου