Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

Διαταγή Δασοξύλευσης

Η υλοτομία - συλλογή καυσόξυλων και υπολειμμάτων υλοτομιών γίνεται αποκλειστικά στις περιόδους 21-30 Σεπτεμβρίου και 1-10 Μαρτίου εκάστου έτους με επίβλεψη υπαλλήλων του Δασαρχείου. Κάθε οικογένεια θα δικαιούται να συλλέγει μέχρι πέντε (5) τόνους καυσόξυλα ανά περίοδο καυσοξύλευσης. 
Η υλοτομία θα διενεργείται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων δεξιά και αριστερά των Εθνικών και Επαρχιακών οδών από 07:00 το πρωί έως τη δύση του ήλιου κάθε μέρα εκτός Κυριακής. Για την υλοτομία - συλλογή καυσόξυλων δεν απαιτείται αίτηση. 

 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
 (βάσει της υπ' αριθ. Δ.Α.Δ 11/2012 - Αριθ. Πρωτ: 16499/12-9-2012)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου