Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

Σε τρεις ζώνες οι αποζημιώσεις για το πράσινο σκουλήκι


Με το ποσό των 25 εκατ. ευρώ και τον διαχωρισμό σε τρεις ζώνες ανάλογα με τη ζημιά της βροχόπτωσης θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους παραγωγούς για το πράσινο σκουλήκι στο βαμβάκι. Οι βαμβακοπαραγωγικοί νομοί της Ελλάδας χωρίστηκαν σε....3 ζώνες (25%, 30% και 35%), ώστε να συνυπολογιστεί η αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ μαζί με τα ΠΣΕΑ για την απώλεια εισοδήματος. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Σκανδαλίδης, τόνισε ότι ο υπολογισμός της ζημιάς γίνεται με συνδυασμό τριών μεθόδων:
- Μελέτη τεκμηρίωσης βροχοπτώσεων
- Επιτόπιος έλεγχος
- Διασταύρωση από τα στοιχεία των παραδόσεων
Ουσιαστικά, το υπουργείο θεωρεί ότι έχουν και οι τρεις παραπάνω διαδικασίες, αλλά τα αποτελέσματά τους πρέπει να συνδυαστούν από επιτροπές συνολικής εκτίμησης που θα συστηθούν από τον ΕΛΓΑ. Από τον ίδιο τον υπουργό, πάντως, τονίστηκε ότι η ενίσχυση των ΠΣΕΑ θα είναι πολύ μικρή σε σχέση με το προσδοκώμενο ποσό, λόγω της αύξησης της τιμής του βαμβακιού.
Στο έγγραφο που διένειμε το υπουργείο αναφέρονται τα εξής:
1. Παρουσίαση του προβλήματος
Κατά την καλλιεργητική περίοδο 2010 στις βαμβακοκαλλιέργειες όλης της χώρας διαπιστώθηκαν:
I. Έντονες (σε ορισμένες περιπτώσεις) και εκτεταμένες προσβολές πράσινου σκουληκιού, με συνέπεια την απώλεια μέρους της παραγωγής, την οψίμιση της καλλιέργειας και την υποβάθμιση του παραγόμενου προϊόντος. Τέτοιου είδους ζημιές δεν είναι καλυπτόμενες ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ.
Όμως, μετά από τεκμηρίωση, μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων (ΠΣΕΑ).
II. Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, βροχοπτώσεις παρατεταμένης διάρκειας και ύψους (σε ορισμένες περιοχές), που συνέπεσαν με την περίοδο συγκομιδής, προξένησαν ζημιές στην παραγωγή βάμβακος, οι οποίες καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ.

2. Τρόπος αντιμετώπισης
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω ζημιογόνων γεγονότων θα ακολουθηθεί η διαδικασία των συνολικών εκτιμήσεων, τόσο για τις ζημιές από τις βροχοπτώσεις όσο και για τις ζημιές από τις εντομολογικές προσβολές, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛΓΑ και Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.
Συγκεκριμένα, θα συστηθούν επιτροπές οι οποίες θα αξιολογηθούν όλα τα παρακάτω στοιχεία, θα διενεργήσουν επιτόπιους ελέγχους όπου απαιτηθεί και θα συντάξουν πορίσματα εκτίμησης, τα οποία θα είναι οριστικά και τελεσίδικα.
Οι επιτροπές συνολικής εκτίμησης που θα συστηθούν από τον ΕΛΓΑ θα λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω στοιχεία:
I. Τη μελέτη τεκμηρίωσης υπερβολικών βροχοπτώσεων περιόδου Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου, του Κέντρου Μετεωρολογικών Εφαρμογών του ΕΛΓΑ. Από τη μελέτη αυτή προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου είχαμε βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα.
Για τους νομούς που μας ενδιαφέρουν (βαμβακοπαραγωγοί) συνδυάσαμε τόσο τις διαφορές στο ύψος βροχής όσο και τις διαφορές στο πλήθος των ημερών σε σχέση με τα κλιματικά δεδομένα της κάθε περιοχής και διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιοχές ήταν πάρα πολύ αυξημένες, τόσο σε ύψος όσο και σε πλήθος ημερών και συγκεκριμένα στους νομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλας, Σερρών και Κιλκίς, Άρτας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας. Σε άλλες περιοχές ήταν πού αυξημένες και συγκεκριμένα στους νομούς Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Ξάνθης και Έβρου ενώ σε κάποιες περιοχές ήταν αυξημένες σε σχέση με τα κλιματικά τους δεδομένα και συγκεκριμένα στους νομούς Δράμας, Καβάλας, Ροδόπης, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Αττικής και Εύβοιας.
II. Τις επισημάνσεις και τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργήθηκαν από στελέχη του ΕΛΓΑ.
III. Τα δεδομένα εκτάσεων και παραδόσεων για τα έτη 2009 και 2010 που μας χορήγησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τα στοιχεία αυτά θα γίνει σύγκριση των ποσοτήτων που παραδόθηκαν το έτος 2009 και των ποσοτήτων που παραδόθηκαν το έτος 2010, ανά στρέμμα και ανά παραγωγό, με ανώτατο όριο παραγωγής τη μέση στρεμματική απόδοση κάθε δημοτικού διαμερίσματος ή κοινότητας.

3. Αποτελέσματα
Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα:
- Οι απώλειες της παραγωγής που φθάνουν μέχρι το ποσοστό που θα καθοριστεί από τις επιτροπές, ανά περιοχή ή γεωγραφική ζώνη, θα θεωρηθούν ζημιές αποκλειστικά από βροχοπτώσεις.
- Για τις απώλειες της παραγωγής που θα υπερβαίνουν τα ποσοστά αυτά, αυτές οφείλονται και σε εντομολογικές προσβολές.
- Οι ζημιές από τις εντομολογικές προσβολές, όπου αυτές τεκμηριώνονται, θα ενταχθούν σε πρόγραμμα χορήγησης κρατικών οικονομικών ενισχύσεων (ΠΣΕΑ).
Με τον τρόπο αυτό θα αποζημιωθούν 32.463 παραγωγοί ενώ το συνολικό κόστος θα ανέλθει στα 25 εκατ. ευρώ περίπου.

Πηγή : http://serraia.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου